Shavuot

Det var en helt specielt dag d. 30 maj 2020 for os at holde shavuot, da det også var dagen vi havde 11 års bryllupsdag og 1 års dag for hjemmesiden. 

Vi blev også gift på en Shavuot, vildt nok d. 30 maj 2009.

Så har Shavuot / Pinse også ligheder med ægteskab, da loven, som formodentlig blev givet den dag til israelitterne, var et billede på en ægteskabskontrakt mellem dem og Gud.

Pinse / shavuot er det jødisk eller kristent eller begge?

Selvom forskellige kristne kirkesamfund mindes pinse, glemmer mange, at det var en jødisk ferie før kirken blev oprettet.

Forstå den jødiske baggrund

Shavuot har en dobbelt betydning. Det markerede den vigtige hvedehøst i Landet Israel (2. Mosebog 34:22), og den mindes den dag, da Gud gav Torah´en / loven til Israel, som var samlet ved Sinai-bjerget - selvom man ikke med sikkerhed ved, om det var akkurat på shavuot dagen at loven blev givet, er der meget der er tyder på det.

Ferien er en af ​​Bibelens tre pilgrimsfester. Ordet Shavuot betyder "uger", og det markerer  tællingen af ​​omeren. Datoen er direkte knyttet til påsken.

For Jøderne i dag, da de ikke kan ofre i templet, betyder denne optælling af dage og uger som udtryk for forventning og ønske om Toraen. Ved påsken blev Israels folk befriet fra deres slaveri til Farao; På Shavuot fik de Toraen og blev en nation, der var forpligtet til at tjene Gud.

Det, der i Bibelen er forbundet med Shavuot-festen, er sæsonen med kornhøst, især hvede, i Landet Israel. I gamle tider varede kornhøsten syv uger og var en sæson af glæde (Jer. 5:24, Deut. 16: 9-11, Jes. 9: 2). Det begyndte med høstningen af ​​byg under påsken og sluttede med høsten af ​​hveden ved Shavuot.

Shavuot var således den afsluttende festival for kornhøsten, ligesom den ottende dag i Sukkot (Tabernakler) var den afsluttende festival for frugthøsten. Under Templets eksistens i Jerusalem blev der tilbudt to brød fra hvedehøsten på Shavuot.

Læg mærke til at 7 tallet er tilbage, ligesom under sabbat´en og påsken, her er det endda 7 X 7 = 49 og på den 50 ende dag fejret man, så var man sikker på at de 49 dage var gået.

Hurtige fakta:

 1. På hebraisk betyder Shavuot: uger.
 2. "Det græske ord for denne ferie er pinse, som betyder" 50. "
 3. Shavuot kommer 49 dage eller syv uger (7X7) efter påsken, men der bliver fejret på den 50ende dag.
 4. Shavuot i Det Gamle Testamente (se 3. Mos 23: 15-21)
 5. Det er en høstfejring til minde om Guds forsørgelse af hans folk.
 6. Shavuot deler to vigtige karaktertræk med helligdagene Pesach (påske) og Sukkot (Festen af ​​tabernaklerne)
 7. Alle tre helligdage involverede en pilgrimsrejse til Jerusalem.
 8. Alle tre helligdage involverede førstegrøde ofre ved templet.
 9. Førstefrugt afgrøder: Den første frugt af dyrket jord, det første af det der blev høstet i hver høstsæson
 10. Påske, i det tidlige forår, omfattede førstegrøde ofre fra den første høst, byg.
 11. Shavuot indeholdt i det sene forår førstegrøder fra hvedehøsten.
 12. Blandt de mange ofre, der blev givet, var et "svingningsoffer" af to brød med surt brød.
 13. Sukkot om efteråret var den endelige høst og omfattede førstegrøde af oliven og druer.
 14. Den vestlige kalendermåned: maj / juni
  Jødisk kalenderdato: Sivan
 15. Varighed: En dag i Israel; traditionelt to dage i diasporaen.
 16. Etableret: I bibelsk tid. Se 2. Mosebog 23, 34; 3. Mos. 23; 5. Mosebog 26
  Fra påske til pinse

Hvad er førstefrugt:

Første grøde: Det første af det, der blev høstet i hver høstsæson. På det gamle testamentes tid blev førstegrøden bragt som offer til Herren ( 3 mos 23:9-20.) Jesus var førstegrøden for Gud i og med at, at han var den første der opstod. (1kor 15:20, 23;2 Neh.2:9 )

Andre i biblen var opstået fra de døde, men Jesus var den første til at opstå i et nyt og himmelsk legeme.

Hver gang Herren talte om landets råvarer, havde han også landets folk i tankerne. En rigelig høst var et tegn på hans rigelige velsignelse over folket. De første frugter af hver høst pegede på en større høst, der skulle komme; første frugtoffer demonstrerede taknemmelighed, men de viste også folks tillid til, at resten af ​​høsten ville komme og ville imødekomme alle deres behov.

Traditionelt læses Ruth-bogen under festen (kærlighedshistorien), fordi historien er indstillet på tidspunktet for byghøsten og Shavuot forekommer mellem byg- og hvedehøstningen.

Det er også i instruktionerne for, hvordan man fejrer Shavuot, at Gud inkluderer dette bud:
"Når du høster dit lands høst, skal du ikke høste din mark helt op til dens kant, og du skal heller ikke samle udglødningerne efter din høst. Du skal overlade dem til de fattige og for den som er hjemmehørende: Jeg er Herren din Gud "(3. Mos 23:22).

Hvordan fejres Shavuot?

 1. Kvinder og piger tænder ferielys for at indlede ferien, både på den første og anden aften på ferien.

 2. Det er sædvanligt at opholde sig hele natten med at lære Tora den første aften af ​​Shavuot.

 3. Alle mænd, kvinder og børn skal gå til synagogen den første dag i Shavuot for at høre læsningen af ​​de ti bud.

 4. Det er traditionelt at spise mejeriprodukter på Shavuot.

 5. Nogle samfund læser Ruth-bogen offentligt, da kong David - hvis bortgang skete på denne dag - var en efterkommer af Ruth og ruth bog netop taler om hvede indhøstning, ægteskab osv. den har mange ligheder med shavuot.

 6. Hvert år på Shavuot-ferie fornyer vi vores accept af Gud's gave, og Gud som "giver/forsørger

 7. I gamle tider blev der tilbudt to hvedebrød i det hellige tempel på Shavuot.

 8. I jødisk tradition modtog Moses loven fra Gud på Sinai-bjerget under Shavuot.

 9. Jødisk tradition antyder også, at kong David både blev født og døde på Shavuot.

 10. Datoen indstilles ved at tælle syv sabbater (syv uger = 49 dage) plus en dag fra førstegangsfesten for byghøsten af ​​påsken. Det ville være i alt 50 dage. (3. Mos. 23: 15-16). Dette ville placere Shavuot i det meget sene forår eller forsommeren (midten af ​​maj til midten af ​​juni på vores kalendere) - tidspunktet for hvedehøsten i Israel.

Pinse / Shavuot dekoration

Traditionelt dekoreres hjem (og synagoger) med blomster og grønne blade eller andet grønt.

Da det siges at ved bjerget Sinai, var der masser af flot sceneri af grønt og søde duftende blomster.
Det er også den tid på året hvor alt springer frem i haven.

Men også sjovt at tænke på at i Tabernaklet var der palmetræer, granatæbler og flot sceneri, hvor arken lå med de 10 bud.

Gud skabte os til at leve i en smuk have :)

Man kan også pynte med en kurv og forskellige høst ofringer som hvede, byg, dadler, figner, vindruer, oliven og granatæbler.

En af de top 3 jødiske fester

Det er en af ​​de "top tre" jødiske helligdage, da det krævede en særlig tur til Jerusalem, men det er stadig den mindst forståede og den mindst berømte af dem alle.

Tre gange om året skal alle mænd hos dig se Herren din Guds ansigt på det sted, han udvælger: ved de usyrede brøds fest, ved ugefesten og ved løvhyttefesten. Tomhændet må ingen se Herrens ansigt; enhver af jer skal give, hvad han formår, alt efter den velsignelse, Herren din Gud har givet dig. (5. Mosebog 16: 16-17 ).

Shavuot var en måde for vores folk at tilbyde sit bedste for Herren. I 2. Mosebog beordrer Gud sit folk: "De første førstegrøder af dit land skal du bringe ind i Herrens, din Guds hus" (2. Mosebog 23: 19a; 34:26). 5 mos. 26: 1-4: )

Og det skal være, når du kommer til det land, som Herren din Gud giver dig som arv, og du besidder det og bor i det, skal du tage noget af det første af al jordens råvarer, som du skal bringe fra dit land, som Herren din Gud giver dig, og lægge det i en kurv og gå til det sted, hvor Herren din Gud vælger at få hans navn til at blive. Og du skal gå til den, der er præst i de dage og sige til ham: 'Jeg erklærer i dag til Herren din Gud, at jeg er kommet til det land, som Herren svor vores fædre at give os.' Så præsten skal du tage kurven ud af din hånd og sætte den ned foran Herren din Guds alter.

Efter præsentationen af ​​førstegrøderne eller "svingningsofre", ville jøder recitere en bøn om bøn, der beskrev deres forfædres trældom i Egypten, deres befrielse og deres afhængighed af Gud, som førte dem til "et land, der flød med mælk og honning" (5. Mosebog 26: 9). Jøder blev også forpligtet til at give af deres høst til alle fattige afhængige af Shavuot ("levitten, den fremmede, den farløse og enken"), så ferien tjente som en anledning til nåde og social lighed.

Mælk og Honning

Shavuot-måltider ligner meget andre måltider, men med en forskel. Mange jøder afholder sig fra kød og spiser kun mejeriprodukter på Shavuot. Ingen ved nøjagtigt hvorfor, men

Mælk og honning har længe været forbundet med Shavuot, sandsynligvis på grund af Guds løfte, til israelitterne om et hjem i et land, der flyder med mælk og honning.

Andre forklaringer er også; En linje fra Højsangen, som repræsenterer sødmen i Guds ord: "Dine læber, drypper af nektar min brud, som honning og mælk er under din tunge" (Højsangen 4:11). Uanset hvad årsagen er, fejrer mange jøder den første Shavuot-dag ved at forberede elskede mejeri- og honningbaserede fødevarer som blintzes og kugel. Det er en glad lejlighed for alle (undtagen laktoseintolerante!)


2 brød

Under denne fest blev israelitterne bedt om at tilbyde to syrnet (med gær) til Herren (3. Mos 23:17). I modsætning hertil blev de bedt om at fjerne al surdej fra deres hjem under påskefesten. Syret (gær) repræsenterer synd og farisæernes falske lære i Bibelen, så fjernelse af surdej fra deres hjem er symbolsk for at fjerne synd fra deres liv.

Ypperstepræsten holder de to brød, der ofres til Shavuot. Dette ofre af det syrnet brød er unikt, da gær er forbudt i alle andre tempelritualer. Intet hvede fra det år høst kan spises af Israel, før disse to brød er blevet tilbudt Herren. Når præsten modtager de to brød, vinker han dem i fire retninger, der repræsenterer nord, syd, øst og vest. Han svingede dem også ned og op og betyder jord og himmel. Folket skulle også ofre andre førsteafgrøder af deres høst, ligesom de svingede dem for Herren og derefter aflagde ofringen for Gud (5 Mos 26: 1-11).

Når klumpen af ​​dej (fint mel blandet med surdej) bages, stiger den, og surdejen indeni er uset. Som kristne er vi dækket af himmelens brød (Johannes 6:51). Jesus tog på sig selv vores synder (derved fjernede "surdej"), og han gav sit liv for at betale for vores synder. Jesus døde og rejste sig til ære. og han er livets brød (Johannes 6:35), der dækker vores synder.

Gud befalede også Israel at bage og tilbyde ikke en, men to brød med surt brød. Det antages typisk, at dette repræsenterer kirken, der består af både jøder og hedninger, der forekommer det samme i Guds øjne. I kirken synder vi, der hører til Jesus, stadig, men vi er acceptabel for Gud, fordi når han ser på en forløst synder, ser han ikke surdej i os. Han ser det perfekte himmelbrød ... Hans Søn, Herren Jesus Kristus.

Hvede, byg, vindruer, figner, granatæbler, oliven (olie) og daddel (honning)

5. Mosebog 8: 8.

De syv har spillet en vigtig rolle i israelitternes mad, i Landet Israel og de religiøse traditioner for jødedommen.

Mishnaen siger, at kun første frugter af disse syv kunne bringes til templet i Jerusalem som ofre. Hvedemarker, vinmarker og olivenlunde er stadig fremtrædende i det israelske landskab i dag. Figner, oliven, granatæble og dadler er almindelige ingredienser i Israels køkken.

Hvede

De gamle israelitter dyrkede både hvede og byg. Disse to korn nævnes først på den bibelske liste over de syv i Israels land, og deres betydning som mad i det gamle israelsk køkken.

Byg

Et hårdt korn, der har grove børster. Det dyrkes vidt, hovedsageligt til brug i brygning og lagerfoder.

Vindruer

Druer blev hovedsageligt brugt til produktion af vin, skønt de også blev spist friske og tørrede.

Figner

Figner blev dyrket over hele Israel, og friske eller tørrede figner var en del af den daglige diæt. En almindelig måde at tilberede tørrede figner var at hugge dem og trykke dem ind i en kage. Figner nævnes ofte i Bibelen (f.eks. 1 Samuel 25:18, 1 Samuel 30:12 og 1 Krøn. 12:41).

Granatæbler

Granatæbler blev normalt spist frisk, skønt de lejlighedsvis blev brugt til at fremstille juice eller vin eller soltørrede til brug, når den friske frugt var ude af sæsonen. De spillede sandsynligvis en mindre rolle i israelitisk køkken, men var symbolsk vigtige som udsmykninger på faldet af ypperstepræsten og tempelstøtterne og præget på mønt.

Oliven

Oliven var et vigtigt element i de syv arter. Olivenolie blev ikke kun brugt til mad og til madlavning, men også til belysning, ofring, salve og salvelse til præst eller embede.

Daddel / honning

Dadler blev spist frisk eller tørret, men blev for det meste brugt kogt i tyk, langvarig sirup kaldet "daddel honning" (dvash temarim) til brug som sødestof. Honningen i den bibelske henvisning til "et land, der flyder med mælk og honning" (for eksempel 2. Mosebog 3: 8) siges at det er daddel honning som jeg desværre ikke undersøgt så meget om endnu.