Påske

Del 2

Påske Seder

Denne dag skal I have som mindedag, og I skal fejre den som en fest for Herren. Som en eviggyldig ordning skal I fejre den, slægt efter slægt 2 mos. 12:14

Når noget bliver mindet her, er det som at genleve det som det skete.

Birkat ha- ner

Tænding af Festens lys

Ved solnedgang den 14. i den hebraiske måned Nisan, den dato, Gud indførte som påskens begyndelse, tænder husets dame lysene. Ligesom stearinlys kaster lys, er Guds festivaler designet til at kaste lys over alle, der deltager i dem, såvel som for at kaste lys over hans rolle i vores liv. Det er kvindens ansvar at tænde festivallysene. Rabbinerne siger, at dette skyldes, at det var gennem en kvinde, Eva, at mørke eller synd kom ind i verden. Derfor, skal det være gennem en kvinde, at lyset gendannes.

Mens lysene tændes siger hun denne velsignelse og vinker hænderne over stearinlysene i en cirkulær bevægelse tre gange.

Kvinden siger: Må festens lys vi nu tænder, inspirere os til at bruge vores gaver til at sprede dit ord og lys til hele verden. Brug os, Gud, til at helbrede og ikke skade, til at hjælpe og ikke hindre, ​​til at velsigne og ikke forbande, for at tjene dig, Gud, vores klippe og vores befrier.

Når lysene er tændt, dækker hun hendes øjne for ikke at se stearinlysene brænde før efter at velsignelsen er sagt.

Kvinden siger: Velsignet er du, Herren vores Gud, Kongen af universet, som har gjort os hellige og har befalet os at holde og observere denne fest.

Alle: Må festens lys vi nu tænder, inspirere os til at bruge vores gaver til at sprede dit ord og lys til hele verden. Brug os, Gud, til at helbrede og ikke skade, til at hjælpe og ikke hindre, ​​til at velsigne og ikke forbande, for at tjene dig, Gud, vores bjerg og vores befrier.

Nu kan vi begynde :)

Kristent synspunkt:

Det blev også ved en kvinde at lyset ( Jesus ) kom til verden. Joh. 1:4-9 og Lukas 2:32

Nr 1. KADESH

Helliggørelse

Alle skal fylde deres glas.
Denne første kop kaldes kiddish for helliggørelses. De 4 kopper er beskrevet i Påske del 1.

Alle 4 kopper i Sederen og brødet bliver drukket og spist, mens vi læner os til venstre med puder i ryggen, som et symbol på at vi er frie og ikke slaver, slaver måtte nemlig ikke spise og læne sig siddende tilbage, som de royale. Nu er vi royale :)

Hver gang der står Lederen er det Faderen i huset, et billede på at han er Ypperstepræsten.

Lederen siger: Du har gjort dette Kærlige, Herre, gennem dine bud, Sabbat, Festivaler, Fester, og Påske.

Lad os alle løfte vores første kop sammen og velsigne HERREN!

Alle: Velsignet er du, Herren vores Gud, Kongen af universet, skaberen af vinens frugt.

Alle drikker hele glasset, eller en mundfuld. Vin, vindruesaft eller saftevand :)

NR 2. Urchatz

Vaske hænder

Vask hænderne ved at hælde vand over dem 3 gange over højre og dernæst 3 gange over venstre.

NR 3. Karpas

Grønt repræsentere livet

Persille ( Livet )  og Ma'im Meh-luach - saltvand ( Det bitre ) sammen repræsentere det tårene i livet.

Leder: holder et stykke persille op.

Dette repræsenterer liv og jordens råvarer, der giver os liv. En grøntsag begynder sit liv som et frø plantet i jorden. Derefter spirer den og vokser, indtil den er klar til høsten. Dette er et smukt billede af nationen Israel. Da hun bare var et "frø", en lille gruppe på halvfjerds mennesker, bragte Gud hende til Egypten, hvor han plantede hende. Der voksede hun. Da Gud førte hende ud af Egypten, var hun en nation med ca. to millioner mennesker. Dog er livet ikke altid sødt. Så dypper vi denne persille i saltvand som en påmindelse om de tårer, der blev udgydt af slaverne i Egypten (og som mange af os oplever gennem vores egen kamp i livet). Saltvandet kan også repræsentere det Røde Havs saltvand, som Gud delte og lod hans folk passere på tør grund til sikkerhed.

Alle tager et stykke Karpas ( persille ) og dypper det i saltvandet.

Alle: Velsignet er Du, Herre vor Gud, Kongen af universet, skaberen af jordens afgrøder.

Leder: Som vi spiser denne grøntsag, bliver vi mindet om, at alle gode gaver kommer fra Gud. som vi spiser denne persille dyppet i saltvand, husker vi at det søde i livet kan være dyppet i tåre og vi takker Gud at gennem hårde trængsler, bringer Han nyt liv, til Hans folk gennem Hans offer.

Alle spiser Karpas.

NR 4. Yachatz

Brødsbrydelse af matzah


Leder: Under påsken spiser vi kun brød uden gær. Den traditionelle form for dette er: matzah brødet. Da Israels børn forberedte sig på at forlade Egypten, havde de ikke tid til, at deres brød skulle stige. Det usyrede brød minder os om deres hast. Men når Gud beordrede denne hast, tror du, at han var bange for egypterne? Selvfølgelig ikke! Dette er blot endnu en del af hans mesterplan for at pege på Messias. Gær i Bibelen er et symbol på synd, nogle siger fordi den får dejen til at hæve sig, og hvor mange synder i vores liv starter med et ophøjet ego.

Matzah brødet er et fantastisk symbol på Messias, "der ikke kendte til synd" (2. Korinter 5,21), Del 1 har en udførlig forklaring på det usyrede brød, dens betydninger og symboliker.

Udover den almindelige stak usyrede matzah-kiks, som vi er fri til at spise af, har vi også på bordet, hvad der kaldes en matzah-tash,

Matzah-tash

Usyret brød - pose


En enhed i stof, den har tre separate rum, som er bundet sammen til et. tænk på 3 hylder f.eks. Hver del af enheden indeholder et matzah brød. Jødisk tradition har forskellige ideer om betydningen af ​​ disse tre sektioner

  1.  Abraham, Isak og Jakob
  2. Præsterne, Leviterne og resten af israelitterne

De tager det tredje brød ud, og hvis du spørger en rabbiner hvorfor, ved de det ikke, men de kalder det lidelsens brød.


Leder fjerner det midterste stykke matzah brød og bryder det i halv.

Leder: Bryder den midterste matzah i to og placerer den lille halvdel oven på matzah-tashen. Han pakker derefter den anden større halvdel ind i en linned dug og forbereder sig på at "begrave" den = gemme den.

Den større halvdel af den brudte midterste matzah kaldes afikomen (et græsk ord oversat "han kom" det er også det eneste ord som jøderne bruger på græsk denne aften). Det er indpakket i en linnedug og "begravet." Selvom der findes mange meninger om denne usædvanlige praksis, er der ingen endelig grund givet i den nuværende kendte jødiske tradition.

Det er senere børnenes opgave at finde den.

Det midterste brød, spises ikke endnu, men trin 5 fortællingen bliver fortalt og kort efter bliver brødet spist.

Kristent synspunkt:

Treenigheden. Fader, Søn og Hellig Ånd! Det er den midterste del der bliver brudt, Faderen, Sønnen ( Jesus ), Helligånden

Han blev brudt for os, for os troende taler det smukt om Messias, der var adskilt fra den hellige enhed på korset, brudt og hans krop pakket ind i en linned dug og begravet.

Hver person kan bryde et stykke af sin egen matzah for at undersøge den. Hold det op mod lyset og læg mærke til hullerne, der gennemborer det, bemærk, hvordan de er arrangeret i striber, bemærk de brændte pletter, Indtil i dag omtaler det jødiske folk dette brød som værende "stribet" og "gennemboret" ... hvilket lyder som Esajas 53 beskrivelse af Messias lidelser.

Se i del 3 hvorfor brødet er brændt og dens symboliker.

Nr 5. ma nishtanah

De 4 spørgsmål


Et udtryk de bruger er: nu er børnene nysgerige

Dette er de traditionelle fire spørgsmål, der stilles af det yngste barn i familien.

  1. Barn : Hvorfor er denne aften anderledes fra alle de andre aftener? Og hvorfor på denne aften spiser vi kun usyret brød?
  2. Barn: Hvorfor på denne aften, spiser vi bitre urter?
  3. Barn: Hvorfor på denne aften, dypper vi vores mad?
  4. Barn: Hvorfor på denne aften, spiser vi lænet tilbage ?
  1. Leder: For længe siden var jøderne slaver i Egypten. Da de endelig var i stand til at forlade, forlod de Egypten i en fart og tog deres brøddej, før den blev syret, med deres ælteskåle pakket sammen. Dejen blev gennemboret og kogt på ryggen af ​​den varme sol, mens de gik. Den var flad med huller og brune striber ligesom den matzah, du ser i dag, bortset fra at den sandsynligvis var rund. Det repræsenterer vores ønske om at slippe af med synd i vores liv.
  2. Leder: Vi spiser bitre urter for at minde os om det bitre liv de hebraiske slaver i Egypten oplevede. Ægypterne gjorde deres liv bittert med hårdt arbejde, de lavede mursten og arbejdede i markerne, de dræbte deres babyer og slog dem.
  3. Leder: Vi dypper først i saltvand for at smage på slaveriets tårer. Vi dypper en anden gang i charoset for at minde os om den morter, som slaverne måtte fremstille. Charosetten smager sød, fordi Gud gennem alt det hårde arbejde forberedte sit folk til rejsen og forløste dem.
  4. Leder: Vi hviler, fordi frie mænd kan spise i enhver position, de ønsker. Påske er en fest for frihed. Tidligere var der en lov om, at slaver kun kunne spise ved at sidde lige op eller stående. Men nu er vi frie.

Kristent synspunkt:

Noget det også får mig til at tænke på er at da præsterne tjente i templet, var det altid i stående tilstand, der var ikke mulighed for at sætte sig på en stol i templet og i deres tjeneste stod de altid op. Da Jesus havde sejret over døden, står der i Heb 10:11-13. Enhver anden præst står dag efter dag og gør tjeneste og frembærer regelmæssigt de samme ofre, som alligevel aldrig kan fjerne synder, men denne Præst har frembåret ét eneste, endeligt offer for synder og derefter sat sig ved Guds højre hånd.

Det er første gang vi høre om at en ypperstepræst sad ned, vi kan nu sidde som præster for det er fuldbragt, wow!

Nr 6.  Haggadah

Fortællingen

Lad papiret gå rundt om bordet for hver person at læse et afsnit ad gangen, det gør det sjovere end at kun en læser :)

Pointen med Påsken er at huske, hvad Gud har gjort for os og specifikt hvad han gjorde for at redde sit folk fra Egypten. Så lad os gennemgå historien om påsken.

LÆSER 1: For flere tusinde år siden dyrkede forfaderne til Jøderne afguder. Så Gud talte med en mand ved navn Abraham og bad ham om at forlade sin fars hus og sit land og gå til det land, han ville vise ham.
LÆSER 2: Gud lovede Abraham, at han ville give ham en søn og formere sine efterkommere.
LÆSER 3: Gud bragte Abraham og hans familie til Kanaans land og lovede dette land til
hans efterkommere.
LÆSER 4: Gud gav Abraham omskærelsespagten og en søn ved navn Isaac.
LÆSER 5: Isak havde en søn ved navn Jacob og Jacob havde tolv sønner. En af disse sønner fik navnet Joseph.
LÆSER 6: Joseph var hans fars yndling, hvilket gjorde hans brødre meget jaloux. Så de solgte ham til at være en slave i Egypten.
LÆSER 7: Men Gud var med Joseph og reddede ham gennem mange svære tider. Til sidst bragte Gud Joseph til et sted med magt. Farao, Kongen af ​​ Egypten, anerkendte Joseph´s visdom og satte Joseph ansvarlig for sit eget hus såvel som hele Egypten´s land.
LÆSER 8: En frygtelig hungersnød ramte landet, og der var megen lidelse. Men Gud havde givet Joseph visdom til at opbevare mad i forvejen.
LÆSER 9: Jakob hørte, at der var mad i Egypten og sendte sine sønner der for at få noget. Senere sendte han dem tilbage til en anden tur, hvor Joseph ikke kunne modstå at afsløre sig for sine brødre.
LÆSER 10: Joseph inviterede sin far, brødre og deres familier til at komme til Egypten med ham. I alt var der halvfjerds mennesker.
LÆSER 11: Jacob og hans sønner levede resten af ​​deres liv i Egypten, og deres familier voksede og blev mange.
LÆSER 12: År gik, og en ny Farao kom til magten, som ikke kendte Joseph eller var interesseret i de store ting, som Gud havde gjort gennem ham for Egypten. Han gjorde israelitterne til hans slaver og behandlede dem hårdt.
LÆSER 13: Efter mange års lidelser, rejste Gud en frelser for sit folk, Moses.
LÆSER 14: Moses gik til Farao og sagde: "Lad mit folk gå!" Men Farao sagde: "Nej!" Han
hærdet hans hjerte og nægtede at lytte.
LÆSER 15: Gud sendte ti forskellige plager mod farao og Egypten, svarende til forskellige falske guder, som egypterne tilbad. Han viste dem, at han selv kontrollerede deres "guder", og at Han er den eneste sande Gud.
LÆSER 16: Den tiende plage var, da Gud indførte påsken. Dødens engel ville passere over ethvert hus markeret med lammets blod. Men i ethvert hus, der ikke er dækket af blodet, ville den førstefødte dø. Israel var Guds førstefødte, så da Farao ikke ville give Gud sin førstefødte, tog Gud Faraos.
LÆSER 17: Endelig, efter den tiende plage, henvendte Farao sig. Han og alle egypterne sendte israelitterne væk og gav dem smykker og andre ting, da de forlod.
LÆSER 18: Da israelitterne sad fast ved det Røde hav, ændrede Farao mening og begyndte at jage dem. Gud viste sin kraft igen, splittede havet i to for at lade sit folk krydse over og lod det derefter flyde sammen igen for at udslette Faraos hær.

Nr 7. kop nr 2

Dom eller frigørelse

eller Plagenes kop.

Alle fylder deres kop.

Vi viser vores sorg over tabene for egypterne, der valgte ikke at stole på den sande Gud, ved at tage en dråbe vin / juice ud for hver pest, der blev lidt.

Når plagerne læses højt, dypper hver person en finger i sit glas og drysser saften fra fingeren på sin tallerken eller serviet for hver plage der bliver sagt. Evt. kan man også bruge de fagter som er skrevet ved siden af plagerne, for at gøre det sjovere for børnene:)

Alle:

 1. Blod, Lade som at tage en drink, lav derefter et grimt ansigt og spyt det ud. ( Nilen blev omdannet til blod, retfærdighed for alle de baby drenge, der var blevet kastet i floden for at dø, Exodus 1:22)

2. Frøer, Børn kan hoppe rundt som en frø. Ellers skal du få din hånd til at hoppe som en frø over hele bordet. (En frø var Guds måde at vise sin magt på den egyptiske gudinde Heket)

3. Lus, Tap dine fingre over hele dit hoved. (Støvet blev lus, der viste Guds magt over den egyptiske gud på jorden, Heb) 

4. Fluer, Tryk på dine fingre over hele dit ansigt. (Det hebraiske ord er "Arov", der betyder "sværme", som også henviser til den røde bille, der blev tilbedt i Egypten. Hvis de ønskede at tilbe en bug, gav Gud dem en overflod til at tilbede!) 

5. Husdyr Lad som om dine hænder er dyr, og lad dem falde som om de døde. (Gud viste sin magt over det kvæg, som egypterne tilbad. Ironisk nok var tyreguden Apis, hvor israelitterne fik ideen senere til deres gyldne kalv.) 

6. Bylder, Tap dine fingre over hele din krop. Denne pest påvirkede især de falske præster og gjorde dem magtesløse til at tjene deres ineffektive guder på grund af deres elendighed, Exodus 9:11) 

7. Hagl, Tap dine fingre over hele bordet. (Denne pest berørte kun den vantro egyptiske side af landet, ikke hebræerne, der troede på den ene sande Gud, 2. Mosebog 9:26)

8. Græshopper, Sprøj fingrene over bordet og din krop. (Alle deres afgrøder blev ødelagt og viste Guds magt over de egyptiske guder i velstand.) 

9. Mørke, Dæk dine øjne med dine hænder. (Dette tykke mørke viste Guds magt over deres primære gud, solguden.) 

10. Død,  Spor en tåre ned ad din kind og se trist ud. (Dette var en straf for alle de hebraiske babyer, som egypterne dræbte, men Gud sørgede også for en frelse for alle, der troede - ved lammets blod.)

Leder: Gud brugte disse 10 plager for at vise sin kraft og overbevise egypterne om at lade sit folk gå. Plagerne skabte tristhed for egypterne, som nægtede at tro på Gud, men de bragte hebræerne frihed.

Lamme knogle

Leder:  Peger på lamme knoglen, men løfter det ikke. Alt, hvad Gud befaler os at gøre, har en grund.

På den traditionelle Sedertalleken er en Lammeknogle til at repræsentere det oprindelige påskelam, der blev ofret som en dækning for folket. ( Har du ikke et, brug evt. et billede deraf )

Lammet blev ikke spist, for der var ingen tradition for at spise lam efter templets ødelæggelse i 70 AD.

For at et lam kunne bruges til påske, måtte det være et fysisk perfekt et år gammel hankøn, uden fejl (2. Mosebog 12: 5). Den hebraiske betegnelse for "etårig" er også et udtryk der betyder "ren" (se også 1 Samuel 13: 1, hvor kong Saul siges at have begyndt sin regeringstid, da han var "et år gammel" "Eller med andre ord, stadig" ren. ").

Gud har bragt os ud af fangeskab til frihed, fra sorg til glæde, fra mørke til lys, fra slaveri til forløsning. Lad os os synge til ham en ny sang! Han har gjort alle disse mirakler for vores forfædre og for os!

Alle: Sig Salme 113 sammen.

Alle hæver deres glas

Leder: Lad os velsigne Gud for kop nr 2, ikke kun dommen, men også for udfrielse.

Alle: Velsignet er du, Herren vores Gud, Kongen af universet, skaberen af vinens frugt.

Alle drikker den anden kop.

Kristent synspunkt:

Blodet blev malet på tværs af toppen og på begge sider af døren. Denne handling markerer korset. Dette var et tegn for Herren på, at dødens engel ville passere over huset, og den førstefødte inde i huset ville blive skånet. For os troende er Jesus vores dækning.

Da Jesus blev taget til fange efter påskemåltidet, blev Han selv undersøgt som et lam for fejl af Præsterne i retsalen, af konger og andre regerende som ikke kunne finde nogen fejl på Ham.

Lammet gennemgik en observationstid (2. Mosebog 12: 6), og ingen af ​​hans knogler kunne knækkes, mens de blev dræbt. Jesus opfylder perfekt disse krav: Han var "ren", observeret af masserne i løbet af hans treårige tjeneste, og ingen af ​​hans knogler blev brudt under hans henrettelse - selvom det var almindeligt under romerske korsfæstelser (se Johannes 19: 31-37)

I del 3 er der yderligere mere om påskelammene som blev opdrættet i Bethlehem.

NR 8. Rachzah

At vaske hænder

Hænderne bliver vasket for anden gang, men denne gang med en velsignelse.

Leder: På dette tidspunkt i sederen vasker vi vores hænder ceremonielt.

Velsignet er du, Herren vores Gud, Kongen af universet, som har helliggjort os ved dine bud og bragt os til punktet, hvor vi skal vaske vores hænder.

Passere en balje med vand rundt, så alle kan dyppe hænderne i dem og vaske dem ceremonielt.

Mere om dette i del 3

NR 9. Matzah

Brødet spises


Vi vender nu til matzah brødet igen.

Leder trækker det øverste stykke matzah brød ud i enheden og bryder et lille stykke og overfører det derefter til alle. Alle holder sit stykke op.

Alle: Velsignet er du, Herren vores Gud, Kongen af universet, som bringer frem brød fra jorden

Alle spiser matzah.

Kristent synspunkt:

Jesus blev født i Bethlehem som betyder Bet - hus og lechem -brød, Huset af brød, en dag så jeg dette billede for mig, at Jesus som i biblen er beskrevet som livetsbrød, blev sendt af Gud til denne jord - og lagt i en fodertrug, så vi kunne spise af Ham, Han kom for at mætte os på alle områder i livet. Han er livets brød og kom for at give liv og liv i overflod.

Der er rigtig meget at sige om brød i bibelen og symbolikerne der, men det bliver i en anden del :)

Nr 10. Maror

De bitre urter

Salat / bittere urter (chazeret / mahroar)

Leder: Romainsalat bruges ofte i dag i salater, men det er et let bittert blad. Dens bitterhed øges i stilken. Dette minder os om, hvordan livet i Egypten for Jakobs efterkommere ændrede sig fra en flugt fra hungersnød til et bittert slavereliv. Vi identificerer os med dem i deres bitterhed.

Charoset minder os om mørtlen, som israelitterne anvendte til at bygge i Egypten. På trods af deres hårde arbejde var der stadig øjeblikke af sødme. Vi oplever alle vanskeligheder, men det er trøstende at huske, at Gud altid ser os midt iblandt dem og har planer om at indløse dem i fremtiden. I vores svaghed bliver Kristus stærk. I vores svære tider holder Guds styrke os i gang. Og gennem de bitre tider værdsætter vi bedre Guds velsignede frelse. Og så dypper vi salat i den søde charoset for ikke at fjerne hårdheden, men for at bringe sødme ind i bitterheden.

Leder dypper salat i charosetten.

Alle spiser

Leder bryder et stykke af den nederste matzah og dypper den i peberrod.

Leder: Jo længere israelitterne blev i Egypten, jo mere undertrykkende blev deres slaveri. 435 år med hård trældom gik, og selvom Gud havde en forløsende plan hele tiden, for menneskelige øjne, virkede håbet dyster.

Vi tager nu et stykke af den nederste matzah og dypper den i
peberrod for at mindes deres lidelser.

Alle bryder et stykke af den nederste matzah og dypper den i peberrod.

Alle: Velsignet er du, Herren vores Gud, Kongen af universet, som har helliggjort os ved dine bud og befalt os at spise de bitre urter.

Alle spiser.

Nr 11. Aftensmad og dessert

Middag serveres nu, inklusiv eventuelle desserter, for efter at afikomen er serveret senere, betragtes måltidet som afsluttet.

Beitzah

æg

Beitzah - Chagigah: det overkogte æg, kan evt. spises under middagen eller efter skaftsbenet, et hårdkogt brunt æg, der evt. bliver dyppet i saltvand. Repræsentere ofre de gjorde i templet, men ikke længere kan udføres.

Nr 12. Kop nr. 3

Forløsnings Kop

Tredje glas fyldes

Leder: I jødisk tradition siges bordbønen efter måltidet. Så lad os nu alle sige tak!

Alle: Må Navnet på den evige, være velsignet fra nu og altid. Velsignet være Han hvis mad vi har spist og i hvis godhed vi lever.

Nr 13. Afikomen

Matzahbrød-jagt!

Afikomen betyder: det kommer senere

Leder: Traditionelt er det tidspunktet, alle børn i Sederen søger efter den skjulte afikomen.

Dette er en meget mere Jesus-centreret version af vores traditionelle påskeæg-jagt :) Barnet, der finder Afikomen, bringer det derefter til bordets Abba eller far og modtager en belønning af mønter, der traditionelt er af sølv som en indløsningspris.

Sølv i biblen betyder forløsning.

Børn søger efter det manglende stykke brød som faren har gemt. Præmien gives til vinderen eller alle børn tilstede.

Leder pakker afikomen ud og genforener det med den originale halvdel af den ødelagte matzah.

Leder: Hvad der var brudt er blevet hel.

Leder bryder små stykker af afikomen og fordeler dem.

Alle: løfter det tredje glas op.

Alle: Velsignet er du, Herren vores Gud, Kongen af universet, skaberen af vinens frugt.

alle drikker

Kristent synspunkt:

Dette er den bedste del af hele sederen, den del, som vi i kirken kalder nadver. Luk 22:19 Og han tog brødet, takkede og brød det og gav dem det og sagde: Dette er min krop, der er givet til jer, gør dette til minde om mig.

Tænk over betydningen af ​​det brød, han gav dem (det mellemste medlem af enheden, gennemboret, stribet, skjult, genvundet ...). Tænk på den forfærdelige kropsbrudende prøvelse, han vidste, at han var ved at stå overfor. Disse ord er ikke kun et ritual. Tag dig tid til at overveje dem, når vi deler afikomen.

Denne tredje kop kaldes koppen af forløsning. Det er den blevet kaldt i tusinder af år, men overvej den nye betydning af forløsning i lys af hvad Jesus har gjort på korset.

Tak Jesus for hans krop og blod der blev givet til os, mens vi husker Hans offer med taknemmelighed!

Mere om forløsningens kop i de næste påske dele.

NR 14. kop 4

Lovprisning eller fuldbragthed

Kop 4 fyldes

Leder: Elias I biblen blev ført op til himlen på en vogn for ikke at se døden. Traditionen siger, at han vil vende tilbage lige inden Messias kommer under påsken.

Derfor har de en kop mere på bordet til hans ære. Hvert år åbner de døren i forventning til, at Elias kommer.

Et barn sendes til hoveddøren for at åbne det, for at byde Elias velkommen.

Alle: Velsignet er Han, der kommer i Herrens navn.

Elias er der ikke, så døren lukkes, og derefter læses traditionelt Salme 115-118. Herefter løfter alle deres fjerde kop.

Alle: Til ham være lovprisning. Næste år i Jerusalem!

Alle: løfter deres fjerde kop.

Alle: Velsignet er du, Herren vores Gud, Kongen af universet, skaberen af vinens frugt.

Alle drikker den fjerde kop.

Har du tænkt over hvorfor Jesus på et tidspunkt nævnte at: Sandelig siger jeg jer, at jeg ikke vil drikke igen af ​​vinens frugt, indtil den dag, hvor jeg drikker den ny i Guds rige.

Og at lige om lidt erklære Jøderne i deres seder at det er fuldbragt, reflekter over Jesus ord da Han endelig erklærede DET ER FULDBRAGT!

NR 15 Hallel

Sange af lovprisning

Så når vi afslutter denne tjeneste, så lad os bruge tid på at prise Gud og takke for hans store kærlighed og frelse. Alle svarer med korte bønner, som de ønsker eller med en lovsang.

Leder: Påske tjenesten er nu fuldbragt i overensstemmelse med dens orden. (Seder)


Det er fuldbragt!

Tak Jesus!